22 thoughts on “Liên Minh Tốc Chiến -CÁCH CHUYỂN VÙNG Tài Khoản RIOT Về VIỆT NAM NHANH NHẤT GIẢM GIẬT LAG THÊM EVENT Liên Minh Tốc Chiến

  1. xuân tùng says:

    Cho mình hỏi với mình chơi từ beta sever nhật rồi chuyển sang bản VN ( vẫn tài khoản đấy) nhưng các event lại không có, vào xem thông tin tài khoản thì vẫn đang ở VN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *